De 3 foreninger bag Mern banko har spillet banko i forsamlingshuset de sidste godt 44 år - det betyder at alle foreningerne har deres egne personer til at køre spillene hver 3. uge - gevinsterne er ens for alle foreninger. Hver forening har 17 spil om året og ugen mellem jul og nytår holder vi

KÆMPE SUPER BANKO

med KÆMPE GEVINSTER

 

 

FRA NÆR OG FJERN - SPIL BANKO I MERN

BYEN MED DET GRØNNE HJERTE

(byskjoldet  med det grønne hjertetræ er stillet til rådighed af lokalrådet) 

VI ses hver mandag

Hilsen  bankoudvalget i 

MERN BANKO