De 3 foreninger bag Mern banko har spillet banko i forsamlingshuset de sidste godt 41 år - det betyder at alle foreningerne har deres egne personer til at køre spillene hver 3. uge - gevinsterne er ens for alle foreninger og købes lokalt. Hver forening har 17 spil om året og ugen mellem jul og nytår holder vi

KÆMPE SUPER BANKO

med KÆMPE GEVINSTER

 

 

FRA NÆR OG FJERN - SPIL BANKO I MERN

BYEN MED DET GRØNNE HJERTE

(byskjoldet  med det grønne hjertetræ er stillet til rådighed af lokalrådet) 

godt nytår ønskes alle vore faste spillere og alle andre fra bankoudvalget i 

MERN BANKO