MUIF ny formand

På den ekstraordinære generalforsamling i MUIF blev Kim Pedersen (VVS Kim) valgt til ny formand ligesom Eva Jacobsen og Henrik Nielsen kom i bestyrelsen - tillykke med valgene ønskes af Mern banko'

Peter Fugl

 

Planer for Mern

 

 

 

 

MUIF´s udsatte generalforsamling blev afholdt 10/4 - det lykkedes ikke at finde ny formand  og bestyrelsesmedlem, hvorfor der indkaldes  til ekstraordinær  generalforsamling 15/5 - regnskabet viste et overskud på 103.990,07  - ikke mindst på grund af nettoindtægt på bankospil på 75.163,59 - tak til jer trofaste spillere og til MUIF' s bankoudvalg der trofast møder op til spillene - jeg efterlyste friske folk til hjælp med bordopsætning når der har været fest i forsamlingshuset og fik respons fra lokalrådsformanden - bare ring så kommer jeg og hjælper med et par "stærke personer"  - fællesspisning i fredags  - der var både tryl og dans - var velbesøgt - flot initiativ fra foreningerne i Mern - vi havde en rigtig hyggelig aften sammen med MernborgereCool

Peter Fugl

 

Der er ikke indlagt nogen video

2.pinsedag er pengespil

da vores leverandør af kødvarer Lendemarke superbrugs har lukket i pinsen spiller vi udelukkende om penge mandag 21/5 2018